fbpx

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp tại Thái Nguyên đạt 5,5% trong quý I/2023

Theo thống kê của Cục Thống kê Thái Nguyên, sản xuất công nghiệp của tỉnh trong quý đầu tiên đạt hơn 186,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 18,3% so với kế hoạch năm. Điều này thể hiện được sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương và sẽ thu hút thêm các nhà đầu tư quan tâm, tăng cường đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế và bất động sản công nghiệp Thái Nguyên trong thời gian tới.

Theo đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,28 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có ngành công nghiệp địa phương đạt hơn 7,47 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 173,46 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, giá trị sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 185,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5%, chiếm 99,3% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Trong khi đó, giá trị sản xuất của ngành công nghiệp khai khoáng giảm 0,1% so với cùng kỳ, ngành sản xuất, phân phối điện tăng 4%, và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải tăng đáng kể đến 31,9%. Qua đó cho thấy sự đa dạng hóa ngành công nghiệp và động lực cho sự phát triển của Thái Nguyên.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất công nghiệp, Thái Nguyên đang trở thành một trong những địa điểm thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Sự phát triển của ngành công nghiệp cũng tạo ra nhu cầu về bất động sản công nghiệp, đặc biệt là khu vực nhà xưởng, kho bãi, và đất công nghiệp. Từ đó, sẽ là cơ hội tốt để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư FDI phát triển các dự án tại Thái Nguyên.

Trả lời